Interviews from our Lighthouse weekend

 

Kristian, Åre  (in English further down) 

Photo: Frida Bernström

Varför är du här?

För att Lighthouse är en bra grej med många vänner. Det är kul och jag trivs väldigt bra i gemenskapen!

Vad vill du ”high lighta” från helgen?

Det har varit väldigt kul, men gemenskapen framför allt.

Vad var det mest onödiga du tog med i din packning?

Eh, hehe, va kan det va? Jag packade ganska minimalt.

Brukar du packa minimalt?

Nej, jag brukar packa alldeles för mycket faktiskt.

Skidor eller Snowboard?

Snowboard.

Vad har Lighthouse för inverkan på ditt liv?

Det sprider mycket glädje, jag har fått mycket glädje! Mycket det här med att det är en församling med bra tider, man får tid att gå på möten som man annars skulle missa. Gemenskapen och många nya vänner också.

 

 

Kristian, Åre In English

Why are you here?

Because Lighthouse is an awesome thing with many good friends. It is so much fun and I enjoy the fellowship.

What do you want to high light from the weekend?

It has been a lot of fun, but foremost the fellowship.

What was the most unnecessary thing you brought with you here?

Eh, hehe, what would that be? I packed quite minimal.

Do you always do that?

No, I use to bring with me way too much actually.

Ski or snowbord?

Snowboard.

How does Lighthouse influence your life?

It spreads a lot of joy, I have received a lot of joy! It is also an assembly with perfect times to meet up, you get time to join meetings that you normally would miss. The fellowship has been an influence on me and a lot of new friends come through Lighthouse too.

 

Interview by Frida Bernström