Hemsedal Lighthouse Kjerneverdier

Fokuset vårt:

His precense -- Guds nærvær

“For hvor to eller tre er samlet, der er Jeg midt i blant dem.” Matt 18.20

Den Hellige Ånd er Guds nærvær i oss. Vi ønsker å la Gud lede og drive oss gjennom Den Hellige Ånd.

Family and community -- Familie og felleskap

”Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i søskenkjærlighet, vær fremst i dette å vise de andre ære!” Rom 12.10

Vi er søsken i troen på Jesus, og vi ønsker å leve som Guds familie på jord. 

Worship – Tilbedelse

”Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte.” Sal 40.4

Gud kaller oss til et liv i tilbedelse. 

”Gud er Ånd, og den som tilber Ham, må tilbe i ånd og sannhet.” Joh 4.24

Transformation – Forandring

”Bli ikke dannet lik denne verden, men bli forandret ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.” Rom 12.2

Jesus er vårt viktigste forbilde, han er troens opphavsmann og fullender. Ved blikket festet på han, vil han prege våre liv under en stadig forvandling.

Fun – Ha det gøy

”Gled dere da, og hopp av fryd.” Luk.6.23

”Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!” Fil 4.4

Ha det gøy sammen, arbeide og leke i Guds skaperverk. Søke og ta imot Guds gaver og kall på kreative og nyskapende måter. Strekke seg mot kvalitet i alle aspekter av livet, alt til Guds ære...

Hemsedal Lighthouse vil være et fellesskap...

...med en Guds rike-kultur.

...som vil leve i Guds nærvær hele uken, hvor som helst og når som helst.

...der relasjonen til Gud og relasjonen mellom mennesker står i sentrum.

...som peker på Gud og Hans fantastiske godhet.

...der den Hellige Ånd får komme og være med Sitt nærvær.

...der Jesus får helbrede mennesker og sette dem fri.

...lik en familie og et hjem, der det er trygt og være seg selv og vokse i tro og kall.

...der mennesker får oppleve glede og frihet.

...der vi hjelper hverandre til å leve ut våre drømmer.

...som gir rom for apostolisk lederskap.

...som søker åndsgavene med iver, særlig det profetiske.

...som støtter og velsigner de andre menighetene i Hemsedal og står sammen med dem for Jesus.

...som står sammen med fellesskap på andre skisteder rundt om i verden.

...der mennesker blir møtt med nestekjærlighet i alle livssituasjoner.

...som disippelgjør hverandre.

...der alle er inkludert.

Gjennom dette vil vi se mennesker bli forvandlet av Gud, som igjen vil gi ringvirkninger verden over.

Hemsedal Lighthouse er en del av noe større...