Donate to Åre Lighthouse 

Ge en gåva
Åre Lighthouse verksamhet bygger helt på frivilliga gåvor. Här nedan har du fyra vägar att stötta oss ekonomiskt.
Via bankgiro: Sätt in pengar till vårt bankgirokonto 136-2896.
Via vårat kontonummer: Sätt in pengar till vårt vanliga kontonummer. Gåvan är då anonym.

Swedbank:

  • Clearingnummer: 8147-1
  • Kontonummer 934 329 023-6

Via Swish:
Använd vårat Swishnummer 123 287 26 95.
Från utländskt nummer +46 123 287 26 95.

Från ulandet: Det går även att göra överföringar från utlandet. Kontakta vår kassör Matthias Bengtsson på matthias.bengtsson@gmail.com för mer info.

 

Donate
Åre Lighthouse operations are based entirely on donations. Here are four different ways to  support us financially.
Through giro account: Use our giro account number 136-2896 (from Sweden only).
Trough bank account: Use our bank account number. Your gift is then anonymous (from Sweden only).

Swedbank:
Clearingnumber: 8147-1
 

 

Accountnumber 934 329 023-6

Through Swish: Use our Swishnumber + 46 123 287 26 95. Ok for any country where you have Swish.

From outside Sweden: From oversea and outside Sweden please contact Matthias Bengtsson at matthias.bengtsson@gmail.com for further information.