Åre Lighthouse grundvärderingar

Syfte och vision

ÅLH vill vara en plats där människor kan känna tillhörighet, växa i tro och vara sig själva. Vi vill hjälpa människor att komma till tro och leva med Gud i vardagen. Vi vill leva ut det goda budskapet om Jesus Kristus genom att sprida glädje, frid, hopp, upprättelse och kärlek i Åre och på andra skidorter runt om i världen.

Grundvärderingar

Gudsnärvaro

Vi vill ha med oss Gud i allt vi gör och ständigt vara medvetna om Hans närvaro. Vi vill uppleva Honom när vi läser bibeln, lovsjunger, i gemenskap med andra, i våra arbeten, när vi åker i backen och till och med när vi sover. Några tecken på Hans närvaro är glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, självbehärskning, frihet, under, mirakler, helanden och befrielse.

Nära relationer

Nära relationer är viktiga för oss. Vi strävar mot att behandla alla som kommer till ÅLH som en “familjemedlem”, för oss betyder det att man inte behöver vara perfekt. ÅLH ska vara en plats där Guds perfekta kärlek fördriver all rädsla så att alla i vår gemenskap känner sig välkomna, trygga, upplever frihet att växa som personer och följa sina gudagivna drömmar. I ÅLH är man älskad för den man är och inte för vad man presterar, här finns det rum att försöka och misslyckas. Vi stöttar varandra i framgång och nederlag, vi delar glädje och sorg. Vi vill också ha goda relationer med andra kyrkor i Åre och på andra skidorter i världen. Vi arbetar aktivt för att stötta, välsigna och samarbeta med dem.

Lovsång och tillbedjan

Vi vill vara radikala gudsälskare som ger Gud ära i och genom allt vi gör; i kreativa uttryck som sång, dans eller skrivna texter, i gudstjänster eller i vardagens arbete och lek.

Förändring

Vi vill se Guds rike växa och Hans vilja ske på jorden. Vi vill bli fyllda av och låta den Helige Anden verka i och genom oss så att vi får se människor, städer, regioner och nationer förvandlade av Guds kärlek. Vi vill se platser vi lämnar närmare Gud än vi fann dem. I vår församling vill vi ha en gudsrikeskultur som ger utrymme för apostoliskt ledarskap och andliga gåvor, tillämpat utifrån Jesu undervisning om tjänande, där den som vill vara störst ska vara de andras tjänare, och Paulus undervisning om den andliga enheten där vi alla behöver varandra.

Ha kul

Vi tror att Gud är god och att Han vill ge oss bra saker. Vi tror att Han har gett oss drömmar och intressen, vi lever därför ut dessa i Hans underbara skapelse i tacksamhet till Honom!